Budynek biurowo-usługowy Makrum Office

  • Funkcja: biurowo-usługowa
  • Lokalizacja: Bydgoszcz, plac Kościeleckich
  • Inwestor: prywatny
  • Rok projektu: 2012
  • Powierzchnia: 12 456 m2
  • Kubatura: 52 300 m2

Projektowany budynek biurowo-usługowy usytuowany jest w historycznym centrum miasta Bydgoszczy. Na istniejącą zabudowę składają się kamienice mieszkalne w zabudowie pierzejowej oraz wolnostojące gmachy użyteczności publicznej z przełomu XIX i XX w. Dominantą przestrzenną w analizowanym obszarze jest neogotycki kościół pw. św. Andrzeja Boboli.

 

Schemat kompozycyjny budynku jest przejrzysty, wynika z charakteru zastanego układu urbanistycznego oraz istniejącej zabudowy. Kubaturę obiektu określają wytyczone linie zabudowy, wzdłuż ulic Magdzińskiego, Przy Zamczysku oraz Plac Kościeleckich. Domknięcie kwartału części biurowej zaowocowało wytworzeniem dziedzińca o prywatnym charakterze. Wycofanie linii zabudowy ostatniej kondygnacji wizualnie zmniejsza wysokość budynku w celu właściwego zespolenia tkanki historycznej i projektowanej.

 

Pomimo niejednolitej funkcji obiektu projekt przewiduje zachowanie spójności formy architektonicznej dla całości inwestycji dzięki zastosowaniu jednolitego detalu oraz materiałów elewacyjnych. Wertykalna, modułowa artykulacja fasad umożliwia swobodny podział powierzchni biurowej na gabinety o zróżnicowanej powierzchni. Szerokość traktów powierzchni biurowych wynika z analizy penetracji światła w głąb bryły. Usytuowanie pionów komunikacyjnych ułatwia podział powierzchni kondygnacji na poszczególnych najemców, zastosowanie ciągłości zabudowy zwiększa natomiast elastyczność podziału na jednostki o zróżnicowanej wielkości.

 

Parter przeznaczony na powierzchnie handlowo-usługowe posiada przestronne przeszklenia witryn sklepowych. Pasaż wzdłuż ul. Przy Zamczysku ułatwia dostęp do obiektów handlowych, kreując jednocześnie śródmiejski charakter projektowanej zabudowy.