Budynek biurowo-usługowo-mieszkalny w Poznaniu

  • Funkcja: biurowa, usługowa, mieszkalna
  • Lokalizacja: Poznań, ul. Chwaliszewo
  • Inwestor: UWI S.A.
  • Rok projektu: 2011
  • Powierzchnia: 14 379 m2

Projektowany budynek biurowo-usługowy usytuowany jest w historycznym centrum miasta Poznania, w dzielnicy Chwaliszewo. Na istniejącą zabudowę o charakterze pierzejowym składają się kamienice z przełomu XIX i XX w. oraz powojenne budynki uzupełniające tkankę urbanistyczną. Zwarta zabudowa dzielnicy wykazuje liczne braki w strukturze kwartałów od strony ulicy Tylne Chwaliszewo. Cały obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Bryłę budynku określa czytelny schemat kompozycyjny, związany z wymaganym charakterem zabudowy oraz funkcjonalną organizacją wnętrza. Wyznaczone obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określają kubaturę obiektu wzdłuż ulic Chwaliszewo Tylne Chwaliszewo oraz wzdłuż koryta rzeki Warty. Domknięcie kwartału przy centralnej lokalizacji trzonu komunikacyjnego części biurowej zaowocowało wytworzeniem dwóch dziedzińców o półprywatnym charakterze.

Poprzez lokalne wycofania linii zabudowy, zastosowane wzdłuż wszystkich elewacji budynku, uzyskano wyraźny podział pierzei, nawiązujący kompozycyjnie do podziałów parceli historycznej tkanki zabudowy śródmiejskiej.

Pomimo zróżnicowanej funkcji obiektu projekt przewiduje zachowanie spójności formy architektonicznej dla całości inwestycji, dzięki zastosowaniu jednolitego detalu oraz materiałów elewacyjnych. Wertykalne podziały fasad biurowca znajdują swoje odzwierciedlenie w artykulacji pionowych elementów balkonów części mieszkaniowej; analogicznie – pasy prostych kamiennych gzymsów okalają budynek na wszystkich kondygnacjach nadziemnych.