Beyond Office

 • Funkcja: biurowa, usługowa
 • Lokalizacja: Poznań, ul. Dziadoszańska
 • Inwestor: Beyond.pl Sp z o.o.
 • Rok projektu: 2013
 • Powierzchnia: 39 416 m2

Projektowane budynki biurowe Beyond Office zlokalizowane zostały na działce przy ul. Dziadoszańskiej w sąsiedztwie istniejących hal magazynowych, składów budowlanych i innych niskich i średniowysokich budynków usługowo-przemysłowych. W bezpośrednim sąsiedztwie planowana jest budowa Datacenter Poznań 2. Zarówno kubatura jak i usytuowanie projektowanych budynków na działce zgodne są z wymaganiami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - zachowana została nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Dziadoszańskiej oraz maksymalna wysokość projektowanej zabudowy. Bryły budynków określa czytelny schemat kompozycyjny, związany z wymaganym charakterem zabudowy oraz funkcjonalną organizacją wnętrza.  Dwa bliźniacze obiekty tworzą interesujący zespół zabudowy, zorganizowany wokół przestronnego dziedzińca – atrakcyjnej przestrzeni prywatnej dla użytkowników budynków. Dziedziniec domknięty jest parterową zabudową restauracji oraz portierni z pomieszczeniami technicznymi. Schemat kompozycyjny i organizacja funkcjonalna umożliwia podział inwestycji na dwa etapy. Dominującymi materiałami są beton architektoniczny oraz szkło wzbogacone drewnianymi detalami. Czarna stolarka dopełnia stonowaną kolorystykę, podkreślając elegancki charakter budynku. W strefie wejściowej parteru zaprojektowano fasadę semistrukturalną, usztywnioną tzw. szklanym żebrem. W celu zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowania i poprawy bilansu cieplnego budynku, liczne przeszklenia przesłonięto zautomatyzowanym systemem rolet zewnętrznych.

 

Projekt przewiduje zastosowanie systemów energooszczędnych oraz możliwość certyfikacji energetycznej obiektów wg międzynarodowych standardów (np. LEED, BREEAM). W założeniach dla projektowania systemów instalacyjnych przyjęto możliwość zastosowania następujących rozwiązań:

 • retencja i ponowne zagospodarowanie wód opadowych dla potrzeb podlewania zieleni i spłukiwania toalet.
 • zastosowanie układów odzysku ciepła dla wszystkich układów wentylacyjnych.
 • optymalizacja wykorzystania powietrza wentylacyjnego.
 • optymalizacja parametrów zasilania systemów grzewczych i chłodniczych w celu uzyskania maksymalnej sprawności urządzeń oraz umożliwienie efektywnego odzysku ciepła.
 • zastosowanie dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia rozwiązań pozwalających na w możliwie dużym stopniu przekazywanie ciepła na drodze promieniowania w celu poprawy komfortu cieplnego pomieszczeń.
 • dążenie do grupowania osprzętu komputerowego i IT w wydzielonych chłodzonych całorocznie pomieszczeniach, w celu ograniczenia zysków ciepła na powierzchniach ogólnodostępnych.
 • wykorzystanie ciepła odpadowego z układów chłodzenia ze zlokalizowanego w sąsiedztwie obiektu Datacenter Poznań 2.
 • zastosowanie elementów budowlanych pozwalających na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą.
 • zastosowanie ogniw fotowoltaicznych na dachu oraz elewacjach budynków.